Аутсорсинг

Подбор на кадри
дейности
продажби
резервации
фактуриране
бюджитиране и контрол
маркетинг
въвеждане в експлоатация и подготовка за категоризиране