Екип

Васка Милушева – управление и менажиране на хотели, управление и менажиране на апарт хотели, финансово планиране, разработване на процеси
Йордан Кацаров – маркетинг, маркетингови стратегии Фронт офис мениджмънт
Живко Милушев – въвеждане на стандарти и сертификация, обучение и мотивация