За фирмата

ХоРе Консулт е компания с богат опит в реализирането и управлението на туристически проекти, която предлага специализирани консултански услуги и решения по всички основни дейности в хотелиерството, като акцентът е поставен върху цялостния туристически продукт и управлението на неговото качество.Нашите клиенти могат да се възползват от пълен бизнес цикъл от консултантски услугис които да се осигури постигането на оптимални показатели на възвращаемост. Експертният поглед и контролът върху цялостния инвестиционен процес от гледна точка на изграждането на хотелския продукт има за цел да спести непредвидени или извънредни разходи, както и да гарантира пълната реализация на инвеститорската концепция.Модулният принцип на предлаганите услуги предоставя възможност на клиентите ни да се концентрират върху онези области в своята дейност, в които са констатирали слабости или имат нужда от доразвиване, преструктуриране или обучение.