Сертификация и стандартизация

  • Стандартизиранe по ISO 9001-2000
  • Система за качество TUV от Германската Асоциация за Медицински Уелнес (DMWV)
  • Сертифициране по система ESPA Медикал HACCP